รวมภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

       อบรมกู้ภัย โดย ปภ.จังหวัดสกลนคร     

วันครู 16 ม.ค. 2562

งานกีฬาสี 25 ม.ค. 2562     

งานกีฬาสี 24 ม.ค. 2562 

 

เข้าค่ายลูกเสือ 2562  

วันวิสาขบูชา 2562