ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
เพื่อส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:24
Views: 343
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า จัดทำโดย ม 6 2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:40
Views: 1649
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา


Views: 0

ผลงานส่งในวิชาเรียน

ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
ภาคเรียนที่ 1เราทำอะไรกันบ้างใน1เทอมแต่อาจจะมีรูป5/3มาด้วยบางรูปนะ
ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:20
Views: 366
ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา