ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน


Views: 0

Indigo Colth
Khamphoempittaya School? #SNRUEnglishProductPresent2020
Indigo Colth

00:04:10
Views: 140
Indigo Colth

ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:50
Views: 313
ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จ.สกลนคร เหรียญทองเดี่ยวโหวดระดับชาติ สพม.รุ่น ม.4-6 ปี 2562【Isan Lam Ploen】

00:11:35
Views: 1252
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จ.สกลนคร เหรียญทองเดี่ยวโหวดระดับชาติ สพม.รุ่น ม.4-6 ปี 2562【Isan Lam Ploen】

ผลงานส่งในวิชาเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา