ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน

เพลงบอกตัวเอง MV Cover by M. 5/1 KPP 2563
MV Cover เพลงบอกตัวเอง - Room39 Feat. โป่ง ปฐมพงศ์ นักเรียนชั้น ม. 5/1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ในวิชาผลิตสื่อมัลติมีเดีย สอนโดยคุณครูจักรินทร์ ชื่นค้า
เพลงบอกตัวเอง MV Cover by M. 5/1 KPP 2563

00:04:15
Views: 390
เพลงบอกตัวเอง MV Cover by M. 5/1 KPP 2563


Views: 0

ผลงานส่งในวิชาเรียน

ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
ภาคเรียนที่ 1เราทำอะไรกันบ้างใน1เทอมแต่อาจจะมีรูป5/3มาด้วยบางรูปนะ
ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:20
Views: 390
ม.5/2 ภาพในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:10:23
Views: 3226
หนังสั้น กระจกดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.