• h1.jpg
item01.jpg
item02.jpg
097284
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
259
156
1600
94389
6250
6966
97284

Your IP: 52.90.49.108
2021-11-28 06:15

We have 16 guests and no members online

news1.png

Wednesday, 13 October 2021 01:40

กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.5

Tuesday, 30 March 2021 06:17

ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดแล้วปริ้นเพื่อกรอกใบสมัคร จากนั้นนำมายื่นที่โรงเรียนหรือสแกน QR-Code...

Wednesday, 20 January 2021 02:05

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานและดาวน์โหลด แอฟฯ...

news2.png

Wednesday, 09 September 2020 06:58

วันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2563

Sunday, 30 August 2020 09:37

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่สมัครออนไลน์...

news3.png
ข่าวกิจกรรม

Tuesday, 01 September 2020 20:01

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ครู จำนวน 3 คน นักเรียน...

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

          ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

           ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

           ทิศเหนือ           จรดที่ว่าการอำเภอภูพาน และสถานีตำรวจภูธรภูพาน 

           ทิศใต้               จรดการไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง

           ทิศตะวันออก      จรดบ้านบ่อเดือนห้า 

          ทิศตะวันตก         จรดถนนเข้าเขื่อนน้ำพุง และถนนสายสกลกาฬสินธุ์

ขนาดโรงเรียน          ขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่              88 ไร่ 3 งาน  12  ตารางวา 

เปิดสอนระดับ            มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเดินทางของนักเรียน           ไป-กลับ

    สภาพพื้นที่ของโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

                   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  ลักษณะของชุมชน คือชุมชนตั้งอยู่ในเขตภูเขา  มีชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่            ไทย้อ  ไทภูไท ไทกะเลิงและกลุ่มชนอื่นที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอื่น เรียกว่า ไทยครัว ประกอบอาชีพหลัก คือ       เกษตรกรรม    พูดภาษาไทยอีสาน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

item03.jpg

:: ข่าว สมศ. ::