คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ประมวลภาพกิจกรรม

 • DSCF6110.JPG
 • IMG_2698.JPG
 • IMG_4154.JPG
 • IMG_3443.JPG
 • IMG_7160.JPG
 • IMG_3596.JPG
 • IMG_6074.JPG
 • IMG_4745.JPG
 • IMG_2261.JPG
 • DSCF8912.jpg
 • DSCF9024.jpg
 • IMG_3426.JPG
 • DSCF8910.jpg
 • IMG_2181.JPG
 • IMG_2264.JPG
 • IMG_4873.JPG
 • IMG_5612.JPG
 • IMG_4063.JPG
 • director.jpg
 • IMG_3457.JPG
pr.png
มอบเกียรติบัตรผลงานระดับภาคและระดับประเทศมอบเกียรติบัตรผลงานระดับภาคและระดับประเทศ03 Feb 2017 09:16

ในวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่มีผลงานระดับภาค  และระดับประเทศ   ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และผลงานระดับประเทศขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และผลงานระดับประเทศ25 Jan 2017 04:14

ในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับท่าน  ดร  ปริญญามิตร  ลีนาลาด  คุณครูแรมจัน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๐20 Jan 2017 02:14

ในวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรมวันครู  ประจำปี  ๒๕๖๐  ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
Other Articles
act.png
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 256014 Mar 2017 08:17

ในวันที่ 9  มีนาคม  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 255914 Mar 2017 07:57

ในวันที่  4  มีนาคม  2559   นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559 ณ  จังหวัดอุดรธานี

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 และม.5 ปีการศึกษา 2559กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 และม.5 ปีการศึกษา 255915 Feb 2017 02:59

ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม  ลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  ประจำปี [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐03 Feb 2017 08:32

ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายแนะแนว  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมแนะแนวการศึกษา  เพื่อการศึกษาต่อในระดับ ม.๑  และ ม.๔   ปี [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙24 Jan 2017 03:32

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ณ  โรง [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 255906 Jan 2017 08:20

ในวันที่  30  ธันวาคม  2559  ผู้อำนวยการทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปี  2559  ณ หอประชุมโรงเ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการทองคำ วรสาร และงานเลี้ยงปีใหม่กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการทองคำ วรสาร และงานเลี้ยงปีใหม่28 Dec 2016 02:53

ในวันที่ 26 ธันวาคม  2559  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการทองคำ  วรสาร  และเลี้ยงปีใหม่  ณ  ห้องประชุมภูผายล    

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต19 Dec 2016 04:18

ระหว่างวันที่  13-14  ธันวาคม  2559   นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรมนำชีวิ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
Other Articles

ข่าว สมศ.

ข่าว ครูบ้านนอก.คอม