คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ประมวลภาพกิจกรรม

 • IMG_2832.JPG
 • IMG_2698.JPG
 • S__18300971.jpg
 • IMG_3341.JPG
 • IMG_2103.JPG
 • IMG_2684.JPG
 • IMG_2679.JPG
 • IMG_4848.JPG
 • IMG_7975.JPG
 • IMG_7914.JPG
 • IMG_2739.JPG
 • IMG_7890.JPG
 • IMG_4840.JPG
 • IMG_4862.JPG
 • IMG_1284.JPG
 • IMG_7171.JPG
 • IMG_0018.JPG
 • IMG_4819.JPG
 • IMG_1520.JPG
 • IMG_2062.JPG
pr.png
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256011 Aug 2017 10:15

ในวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00  น.  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วย  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร01 Aug 2017 08:07

ในวันที่ 27  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.00 น.  นายทองคำ  วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
ร่วมอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯร่วมอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ21 Jun 2017 06:51

ในวันที่  21 มิถุนายน  2560  เวลา  08.30-12.00  น. นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพทิยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดสกลนคร  ได้จัดอบรมตามโครงการเยาวชนปกป้องผืน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา 256029 May 2017 02:38

ระหว่างวันที่ 12 -13  เมษายน  2560 นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ประจำปี 2560  ขึ้น   โดยมียอดจำนวนเงิน ณ วันที่  19 พฤษภาคม  2560  เป็นเง [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
Other Articles
act.png
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2560กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 256003 Oct 2017 08:54

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  นำโดย  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา  2560  ขึ้นระหว่างวันที่ 25-29  กันยายน  2560  

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ประจำปี 2560เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ประจำปี 256007 Jul 2017 09:58

ในวันที่ 6 กรกฎาคม  2560  นายทองคำ   วรสาร   ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา    ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรร  จริยธรรมนำชีวิต  ประจำปี  2560  

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี 2560พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี 256007 Jul 2017 09:43

ในวันที่ 5 กรกฎาคม  2560  เวลา 14.40 น. นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่อ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด27 Jun 2017 04:11

ในวันที่ 26  มิถุนายน  2560  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทงการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทย  และวันต่อต้านยาเสพติด  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  เพื่อรำ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256016 Jun 2017 08:31

ในวันที่่ 15  มิถุนานยน  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256007 Jun 2017 03:48

ในวันที่ 6 มิถุนายน  2560  เวลา 13.00 น.-15.00 น.  นายทองคำ  วรสาร  ผูุ้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิท [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 256029 May 2017 02:54

ในวันที่ 11  พฤษภาคม  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วย  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา    ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1  และ ม.4  ปีการศึกษา  2560    

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 256014 Mar 2017 08:17

ในวันที่ 9  มีนาคม  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
Other Articles

ข่าว สมศ.

ข่าว ครูบ้านนอก.คอม

director.jpg
<< < October 2017 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

สถิตการเข้าชม

วันนี้5
เมื่อวานนี้5
สัปดาห์นี้34
เดือนนี้182
ทั้งหมด11935

Fri 20 Oct 2017 14:01 Powered by CoalaWeb