คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ประมวลภาพกิจกรรม

 • IMG_7143.JPG
 • IMG_3306.JPG
 • S__18300971.jpg
 • IMG_2103.JPG
 • IMG_7180.JPG
 • IMG_7355.JPG
 • IMG_4840.JPG
 • IMG_1520.JPG
 • IMG_7146.JPG
 • __0069.jpg
 • IMG_7171.JPG
 • IMG_7486.JPG
 • IMG_7297.JPG
 • IMG_3494.JPG
 • IMG_3663.JPG
 • IMG_2695.JPG
 • IMG_2698.JPG
 • 61-2__0011.jpg
 • IMG_0031.JPG
 • 61-2__0750.jpg
pr.png
มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรีญทองระดับประเทศ19 Feb 2018 09:43

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเหรียญทอ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
กิจกรรมวันครู ประจำปี 256113 Feb 2018 04:33

วันที่ 16 มกราคม  2561  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอภูพานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256011 Aug 2017 10:15

ในวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00  น.  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วย  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร01 Aug 2017 08:07

ในวันที่ 27  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.00 น.  นายทองคำ  วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด ...
Other Articles
act.png
กิจกรรมเลี้ยงส่งรองปริญญามิตรและครูสรนรินทร์กิจกรรมเลี้ยงส่งรองปริญญามิตรและครูสรนรินทร์13 Feb 2018 06:45

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรองปริญญามิตร  ลีนาลาด  และคุณครูสรนรินทร์    สิมส [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 256013 Feb 2018 06:31

ระว่างวันที่  17-19  มกราคม  2561  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา             ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2560         ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 256113 Feb 2018 04:10

วันที่  29  ธันวาคม  2560  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
พิธีีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560พิธีีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 256010 Dec 2017 04:55

ระว่างวันที่ 8-9  ธันวาคม  2560   นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดพิธีีประจำกองลูกเสือวิสามัญ  ประจำปี  2560

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 256010 Dec 2017 04:47

วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560   นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   ได้จัพิธีถวายราชสดุดี  วันมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2560กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 256003 Oct 2017 08:54

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  นำโดย  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา  2560  ขึ้นระหว่างวันที่ 25-29  กันยายน  2560  

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ประจำปี 2560เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ประจำปี 256007 Jul 2017 09:58

ในวันที่ 6 กรกฎาคม  2560  นายทองคำ   วรสาร   ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา    ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรร  จริยธรรมนำชีวิต  ประจำปี  2560  

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี 2560พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี 256007 Jul 2017 09:43

ในวันที่ 5 กรกฎาคม  2560  เวลา 14.40 น. นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เนื่อ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมรายละเอียด ...
Other Articles

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และผลงานระดับประเทศ

ในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับท่าน  ดร  ปริญญามิตร  ลีนาลาด  คุณครูแรมจันทร์  พรมปากดี  และคุณครูภัทรวดี  ตรีโอษฐ์  มหาบัณฑิต  และคุณครูประภาษ  สมยาภักดี  OBEC  Awards  เหรีญทองระดับประเทศ

ข่าว สมศ.

ข่าว ครูบ้านนอก.คอม

director.jpg
<< < January 2017 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30 31          

สถิตการเข้าชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้6
สัปดาห์นี้51
เดือนนี้138
ทั้งหมด14182

Sun 21 Apr 2019 07:16 Powered by CoalaWeb