คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26  มิถุนายน  2560  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทงการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทย  และวันต่อต้านยาเสพติด  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่่  ปลุกจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ  และร่วมกันต่อต้านยาเสพติด