พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560   นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   ได้จัพิธีถวายราชสดุดี  วันมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี 2560