คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรีญทองระดับประเทศ

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเหรียญทองอันดับที่ 3 การแข่งขันการสร้างสิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับม.1-ม.3  และเหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับ ม.4-ม.6

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

วันที่ 16 มกราคม  2561  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอภูพานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

ในวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00  น.  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วย  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่ 27  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.00 น.  นายทองคำ  วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร  และเดินสวนสนาม  ณ  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ร่วมอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ

ในวันที่  21 มิถุนายน  2560  เวลา  08.30-12.00  น. นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพทิยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดสกลนคร  ได้จัดอบรมตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  ประจำปี  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา