คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 12 -13  เมษายน  2560 นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ประจำปี 2560  ขึ้น   โดยมียอดจำนวนเงิน ณ วันที่  19 พฤษภาคม  2560  เป็นเงินทั้งสิ้น  268,755  บาท  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศัทธาร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย  และขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป