คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ข้อมูลท้องถิ่น

 ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลโคกภูขึ้นกับ อ.กุดบาก ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 จังหวัดสกลนครได้ตั้งกิ่งอำเภอภูพาน ต.โคกภู จึงเป็นหนึ่งในสี่ตำบล ของอำเภอภูพาน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ไทกะเลิง ตำบลโคกภู อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูพาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกภูเก่า หมู่ 2 บ้านโคกภูใหม่ หมู่ 3 บ้านยางโล้น หมู่ 4 บ้านนางเติ่ง หมู่ 5 บ้านหนองส่าน หมู่ 6 บ้านคำเพิ่ม หมู่ 7 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านโนนคอกวัว หมู่ 9 บ้านท่าเจริญ หมู่ 10 บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ 11 บ้านหนองส่าน หมู่ 12 บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ 13 บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ 14 บ้านหนองส่านพัฒนา
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นที่ตั้งของ อ.ภูพาน (บ้านภูพาน) อยู่ห่างจาก จ.สกลนคร ประมาณ 36 กม.
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,233 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,780 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการ อ.ภูพาน
2. ส่วนราชการทุกส่วน
3. โรงเรียนคำเพิ่มวิทยา
4. เขื่อนน้ำพุง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

การคมนาคม สาธารณูปโภค

 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
เส้นทางติดต่อตำบล 2 เส้นทาง (ทางหลวง หมายเลย 213 และ สาย อ.กุดบาก - อ.ภูพาน)

 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,780 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 240 หลังคาเรือน

ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของตำบล

 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม
สถานที่ตั้ง : 13 หมู่ 1 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทองเลื่อน ดาบส
โทร :087 224 2130, 081 057 8139 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 ผ้าฝ้ายย้อมคราม

 รายการสินค้า (2)

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
สถานที่ตั้ง : 4/1 โคกภูใหม่ หมู่ 2 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางลดาวัลย์ แสงส
โทร :08-3347-7934, 08-4265-5891 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 ผ้าย้อมคราม

 รายการสินค้า (2)

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสุวาลี สมดีตี
โทร :042 703288 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 เครื่องดื่มจากผลไม้

 รายการสินค้า (9) 
 รายการสินค้าใหม่ (1)

กลุ่มหัตถกรรมปีกแมลงทับ-เพชรพลอย
สถานที่ตั้ง : 131 หมู่ที่ 18 บ้านคำเพิ่ม ถนนกาฬสินธุ์-สกลนคร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณปราโมทย์ เจียม
โทร :08 9025 2841 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 เครื่องประดับ

 รายการสินค้า (11)

สถิตการเข้าชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้6
สัปดาห์นี้51
เดือนนี้138
ทั้งหมด14182

Sun 21 Apr 2019 07:56 Powered by CoalaWeb