คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

 

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ตั้งอยู่ติดถนนสกลนคร – กาฬสินธุ์ (ถนนถีนานนท์) ณ หมู่บ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัด 33 กิโลเมตร โรงเรียน มีเนื้อที่รวม 88 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา โดยได้รับการบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านคำเพิ่ม คิดเป็นมูลค่าในวันที่ได้รับมา ประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีกรมป่าไม้เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่บนเนินเขา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นหินแข็งและลูกรัง มีบางแห่งที่เป็นดินทราย อาณาเขตติดต่อ มีดังนี้


ทิศตะวันออก -> จรดบ้านบ่อเดือนห้า
ทิศตะวันตก -> จรดถนนเข้าเขื่อนน้ำพุงและถนนสายสกลนคร–กาฬสินธุ์
ทิศเหนือ -> จรดที่ว่าการอำเภอภูพานและสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูพาน
ทิศใต้ -> จรดเขตที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนน้ำพุง