คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2519 โดยจัดการสอนแบบสหศึกษา และได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเขื่อนน้ำพุงเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว มีนักเรียนจำนวน 30 คน มีนายพิชิต สารสุข เป็นครูใหญ่คนแรก และได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญ ในชื่อ “ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา” ในปีการศึกษา 2519 (ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนรัฐบาลลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายดาบชัย อัคราช ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2519) นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลรุ่นแรก


โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน ให้เข้าร่วมโครงการ “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” ในปีการศึกษา 2547 โดยได้รับการอุปถัมภ์และสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอนด้าน ICT จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับการประกาศรับรอง เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

สถิตการเข้าชม

วันนี้8
เมื่อวานนี้4
สัปดาห์นี้42
เดือนนี้209
ทั้งหมด14458

Sun 26 May 2019 02:48 Powered by CoalaWeb