คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

11 February 2013

กิจกรรมวันครูโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาจัดกิจกรรมวันครู  ขึ้นในวันที่ 16  มกราคม  2556  ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในกลุ่มอำเภอภุพานมาร่วมในงานด้วย  โดยในงานมีการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   และมอบเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี   ครูดีในดวงใจ

 

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  และยุวกาชาด  ระดับชั้น ม.3  และ ม.6  ระหว่างวันที่ 24-25  มกราคม  2556  ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ส่วน ม. 1 ม. 2  ม. 4  ม. 5  มีกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐาน  ในวันที่ 24  มกราคม  2556  โดยไม่ได้พักค้างคืน

dscf2453 dscf2454

dscf2458

dscf2461

Read more