คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

19 February 2013

คณะผู้บริหาร

         

  

นายทองคำ   วรสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี  ไตรยราช

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

 

Read more

กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ  ประจำปีการศึกษา  2555  ในวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2556  ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระก็จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลาย

Read more