คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

March 2013

27 March 2013

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานของ  คุณครูขวัญยืน  อธิศิริกุล

เผยแพร่ผลงานคุณครู  ประภาษ  สมยาภักดี

 

Read more

18 March 2013

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 18 มีนาคม  2556  คณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

08 March 2013

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ม.3 และ ม.6

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ  ให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษาในระดับชั้น ม.3  และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 8  มีนาคม  2556  ในกิจกรรมมัีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เรียนดี  มอบประกาศนียบัตร   มีการถ่ายภาพ  และรับประทานอาหารร่วมกัน

Read more