คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

January 2016

19 January 2016

กิจกรรมวันครูอำเภอภูพาน ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนในเขตอำเภอภูพาน  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูอำเภอภูพาน  ประจำปี  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

สมาคมข้าราชการนอกประจำการจังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษาและจักรยานให้นักเรียนในเขตอำเภอภูพาน

ในวันที่ ๗  มกราคม  ๒๕๕๙  สมาคมข้าราชการนอกประจำการจังหวัดสกลนคร  มอบทุนการศึกษาและจักรยานให้นักเรียนในเขตอำเภอภูพาน   ณ ห้องภูผายล  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

05 January 2016

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ในวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  มีการแสดง  รับประทานอาหารร่วมกัน  มอบของรางวัลและแลกเปลี่ยนของขวัญ

Read more

04 January 2016

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและประกวดดนตรี

ในวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและประกวดดนตรี

Read more