คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

August 2016

23 August 2016

กิจกรรมพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๙-๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ  ประจำปี  ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

15 August 2016

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

 

Read more