คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

October 2016

27 October 2016

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช

คณะครูโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลา  กับข้าราชการและบุคลากร  ในอำเภอภุพาน  เนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี  ๒๕๕๙

Read more

06 October 2016

งานเกษียณผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ในวันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๙  คณะครูโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดงานเกษียณให้ผู้อำนวยการคำตัน   จันทไทย  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

งานเกษียณของข้าราชการครูในอำเภอภูพาน

ในวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ร่วมกับโรงเรียนในเขตอำเภอภูพาน  ได้ร่วมกันจัดงานเกษียณให้กับผู้บริหาร  และคณะครูในอำเภอภูพาน  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more