คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

December 2016

28 December 2016

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการทองคำ วรสาร และงานเลี้ยงปีใหม่

ในวันที่ 26 ธันวาคม  2559  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการทองคำ  วรสาร  และเลี้ยงปีใหม่  ณ  ห้องประชุมภูผายล

 

 

Read more

งานประเพณีบุญกองข้าว ประจำปี 2559

  ระหว่างวันที่  26-27  ธันวาคม  2559  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญกองข้าว  ประจำปี  2559  ได้รับความร่วมมือจากชุมขนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

Read more

19 December 2016

กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต

ระหว่างวันที่  13-14  ธันวาคม  2559   นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรมนำชีวิต  ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

09 December 2016

02 December 2016

นิเทศกำกับติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  

ในวันที่ 1 ธันวาคม  2559  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันต้อนรับคณะนิเทศกำกับติดตามกิจกรรม  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  และระบบวัตผลประเมินผล  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  ณ ห้องภูผายล

 

Read more