คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

January 2017

25 January 2017

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และผลงานระดับประเทศ

ในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับท่าน  ดร  ปริญญามิตร  ลีนาลาด  คุณครูแรมจันทร์  พรมปากดี  และคุณครูภัทรวดี  ตรีโอษฐ์  มหาบัณฑิต  และคุณครูประภาษ  สมยาภักดี  OBEC  Awards  เหรีญทองระดับประเทศ

Read more

24 January 2017

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

 

Read more

20 January 2017

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรมวันครู  ประจำปี  ๒๕๖๐  ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร

Read more

06 January 2017

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559

ในวันที่  30  ธันวาคม  2559  ผู้อำนวยการทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปี  2559  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more