คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

06 January 2017

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559

ในวันที่  30  ธันวาคม  2559  ผู้อำนวยการทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจำปี  2559  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more