คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

20 January 2017

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรมวันครู  ประจำปี  ๒๕๖๐  ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร

Read more