คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

24 January 2017

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

 

Read more