คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

15 February 2017

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 และม.5 ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม  ลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  ประจำปีการศึกษา  2559

Read more