คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

March 2017

14 March 2017

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 9  มีนาคม  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2560

 

 

 

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่  4  มีนาคม  2559   นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559

ณ  จังหวัดอุดรธานี

Read more