คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

29 May 2017

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 11  พฤษภาคม  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วย  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา    ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1  และ ม.4  ปีการศึกษา  2560

 

 

Read more

กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 12 -13  เมษายน  2560 นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ประจำปี 2560  ขึ้น   โดยมียอดจำนวนเงิน ณ วันที่  19 พฤษภาคม  2560  เป็นเงินทั้งสิ้น  268,755  บาท  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศัทธาร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย  และขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

Read more