คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

16 June 2017

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่่ 15  มิถุนานยน  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more