คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

December 2017

10 December 2017

พิธีีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560

ระว่างวันที่ 8-9  ธันวาคม  2560   นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดพิธีีประจำกองลูกเสือวิสามัญ  ประจำปี  2560

Read more

พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

วันที่ 22  พฤศจิกายน  2560   นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   ได้จัพิธีถวายราชสดุดี  วันมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี 2560

Read more