คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

13 February 2018

กิจกรรมเลี้ยงส่งรองปริญญามิตรและครูสรนรินทร์

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรองปริญญามิตร  ลีนาลาด  และคุณครูสรนรินทร์    สิมสิน  ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

 

Read more

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

ระว่างวันที่  17-19  มกราคม  2561  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา             ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2560         ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

วันที่ 16 มกราคม  2561  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอภูพานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู

Read more

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

วันที่  29  ธันวาคม  2560  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Read more